Fr.v: Jerker, Gert, Lars-Rune, Hans, Krister, Johan, Gunnar och Kenneth
Hunden vid Jerkers fötter hann inte undan.
       
Styrelsen      
       
Ordförande Jämbring Gunnar Falkenberg 070-307 32 09
v.ordf Svensson Kenneth Varberg 070-621 22 72
Kassör Johansson Hans Veddige 070-5773869
 Sekreterare Ericsson Lars-Rune Halmstad 070-564 33 89
 Ledamot Alexanderson Jerker Holm 0735 – 44 72 14
Suppl Svensson Christer Falkenberg 0346-49220
Suppl Gert Sonesson Laholm 0708-22 72 16
Adjungerad Adlers Johan Halmstad 070-6849740