2015-10-02 – Gemensam Aktivitet med Halmstad

Posted · Add Comment

Mål: SMX slår upp portarna på kvällen för TOK. Vi åker dit direkt. Samling kl 19.00.

Färdledare: Johan