Fr.v: Jerker, Gert, Lars-Rune, Hans, Krister, Johan, Gunnar och Kenneth
Hunden vid Jerkers fötter hann inte undan.
Styrelsen
Ordförande Svensson Kenneth Varberg 070-621 22 72
V.ordf Wiseby Roger Falkenberg 070-461 68 38
Kassör Johansson Hans Veddige 070-577 38 69
Sekreterare Ericsson Lars-Rune Halmstad 070-564 33 89
Ledamot Alexanderson Jerker Holm 073-544 72 14
Suppl Svensson Christer Falkenberg 070-637 23 55
Suppl Gert Sonesson Laholm 070-822 72 16
Adjungerad Adlers Johan Halmstad 070-684 97 40