ALLTID ORDNING OCH REDA när du hojar med The Old Knutters!
Detta är inga ”pekpinnar” det handlar om din säkerhet

Silvp06sakerhet

Välkommen…

Att köra MC i The Old Knutters i Halland. Låt oss besluta oss för en trevlig och säker utfärd.
Vad som sägs i på den här sidan gäller alltid när vi är på utfärd i klubbens regi. Ibland kan färdledaren göra vissa korrigeringar när detta är nödvändigt.

Lugnare åkning eller kanske lite ”tuffare”…

Du väljer naturligtvis själv hur du vill ha det – dom som kör lite fortare kör först och då väljer dom i regel vägarna för att nå dagens slutmål vilket gäller för alla.
Vill du ta det lite lugnare och hinna känna på de sköna dofterna – välj i så fall någon av de andra gruppern

Färdchefen bestämmer…

Det är färdchefen som beslutar om dagens aktivitet, han lägger upp körningen och fördelar grupperna och väljer oftast ”förstemän” och ”sistemän”.
Var alltid uppmärksam vid samlingen så att du alltid vet vad som gäller.
Vill du köra till något annat färdmål än vad som gäller för dagen – välj i så fall en annan dag för detta!

Säkerheten i första rummet…

Naturligtvis är trafiksäkerheten en självklarhet och vi tar hänsyn till de hastigheter som gäller.
Vi är måna om att ha en stor portion ”bondförnuft” i bagaget. Likaså är det viktigt att våra körningar ger ett gott intryck och skapar god PR för vår förening. Vi har alltid ögonen på oss när vi är ute tillsammans.

Olycksfallsförsäkring för the Old Knutters…

Försäkringen gäller för olycksfallsskada i samband med av TOK arrangerade gemensamma körningar.

Försäkringsbelopp 200.000 kr – medicinsk invaliditet.
Avtalsnummer: 54835

Skadeanmälan per telefon 0752432782

Organisationsnummer 802496-9902

Försäkringsgivare: Trygg-Hansa